ارکان جهت ساز شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

چشم انداز

تبدیل شدن به یکی از بهترین پایانه های ذخیره سازی در ایران بوسیله بهبود قابلیت یادگیرندگی و چابکی سازمان، با بهره گیری از سه رکن جذب و بکارگیری پرسنل شایسته و ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان و بهبود مستمر فرهنگ QHSE برای تمامی ذینفعان

مأموریت

ارائه خدماتی ایمن و با کیفیت پایدار در حوزه ذخیره سازی و انتقال نفت و فرآورده های نفتی

ارزشهای شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

شرکت سرمایه گذاری نفت قشم  با اعتقاد به « پیشرو بودن در طراحی، ساخت و بهره برداری مخازن نفتی در پنج سال آینده » و بهره مندی از منابع، توانمندی ها و قابلیت های موجود و همچنین ارزش آفرینی و رضایتمندی ذی نفعان گام برداشته و در این راه، خود را مقید و متعهد به اجرای کدهای اخلاقی شرکت، برگرفته از ارزش های  اخلاقی زیر دانسته و به آن پایبند می باشد.

دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

ارائه ظرفیت ذخیره سازی و انتقال فرآورده های نفتی و میعانات گازی

کدهای ارزشهای کسب و کار

ایمنی و بهداشت

ما برای حوادث صفر درصد ، نشتی صفر درصد تمام تلاش خود را خواهیم کرد و برای اینکه کارکنان و پیمانکارهای ما به سلامت از محل کار خود برگردند، تلاش می کنیم.

رعایت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست اصل راهنما در تمام تصمیماتی که می گیریم و همه فعالیت هایی که انجام می دهیم است.

ارزش آفرینی

تجربه ها و برداشت های ذی نفعان خود را همواره پایش نموده و به هر نوع بازخوردی، به طور سریع و اثربخش پاسخ می دهیم.

مدیریت پروژه متعهدانه را به منظور تحقق تعهدات زمان، هزینه، کیفیت، محدوده، ایمنی، ریسک، وجهه و شهرت و برگشت سرمایه در طرح ها و پروژه های خود از طریق استفاده از بهترین شیوه ها، ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه برقرار می سازیم.

توسعه پایدار

توسعه پایدار خود را در توسعه و رشد متوازن مرتبط با جامعه ، محیط زیست و سودآوری مستمر دنبال مینمائیم.

فعالانه استانداردهای اقتصادی، زیست محیطی، ایمنی و اجتماعی خود را ارتقاء میدهیم.

کدهای ارزشهای اخلاقی

شفافیت

شفافیت از طریق آگاه سازی و جاری سازی علنی قوانین و مقررات و آئین نامه های رسمی در کلیه سطوح سازمانی

شفافیت در برقراری رابطه کاری آسان

تلاش برای شفافیت گزارش دهی مالی و غیرمالی به ذینفعان

تأمین اطلاعات صحیح، کافی و به موقع

تعهد و مسئولیت پذیری

پاسخگویی به ذینفعان در برابر عملکرد مورد انتظار

یادگیری سریع و پاسخ دهی چابک در مواقع ضروری

ترکیب معناداری از شاخص های عملکردی و شاخص های دستاوردی مرتبط را در سطح شرکت

 

اعتماد سازی

اعتماد سازی در ذی نفعان از طریق تحقق اهداف عملکردی در پروژه ها (هزینه مناسب، کوتاه ترین زمان، کیفیت بهینه، ایمنی و ارزش)

احترام به حوزه زندگی شخصی و اجتماعی کارکنان و عدم ورود به آنها در راستای امنیت و سلامت روحی و روانی

 

لیاقت و شایستگی

 

مهارت ها، شایستگی ها کارکنان را برای دستیابی به مأموریت، چشم انداز و اهداف استراتژیک به طور مستمر ارتقاء و بهبود می دهیم.

مهارت و شایستگی کارکنان را مبنای ارتقاء و جبران خدمات آنها قرار می دهیم.

رضایت و انگیزش

رضایت مندی کارکنان را با ایجاد محیطی شفاف و روابطی مبتنی بر صداقت پایه گذاری می نمائیم.

به بهبود کیفیت زندگی و استحکام خانواده کارکنان توجه ویژه ای داریم و در جهت توازن سالم کار / زندگی روش های نوینی را اتخاذ می نمائیم.