مهدی هرج

مدیر عامل

علی معبودی فر

معاون اجرائی

احسان قیصر

معاون طرح و توسعه

سجاد قربانی مقدم

معاون مالی

محسن رسولی

مدیر بازرگانی و لجستیک

وحید قاسمی

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

سید حسن فدوی

مدیر مهندسی

آزاده لطفی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

مسعود ترخام

مدیر ساخت

سعید میهن دوست

مدیر سایت

محمد مهدی ضیائی فر

مدیر بهره برداری و تعمیرات

ابومحمد توکلی

مدیر پروژه فاز دوم

رضا دانشیان ثانی

مدیر پروژه فاز دوم

محمود نجفعلی بیگی

مدیر توسعه بازار

حسین صیدی طهرانی

مدیر منابع انسانی

محمد گودرزی

مدیر انفورماتیک

مینو صالحی

مدیر سیستمها و روشها