مهدی هرج

مدیر عامل

علی معبودی فر

معاون اجرائی

احسان قیصر

معاون طرح و توسعه

سجاد قربانی مقدم

معاون مالی

محسن رسولی

مدیر بازرگانی و لجستیک

وحید قاسمی

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

ابومحمد توکلی

دستیار مدیرعامل

آزاده لطفی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

مسعود ترخام

مدیر ساخت / مدیر سایت

محمد مهدی ضیائی فر

مدیر بهره برداری و تعمیرات

پیام کفشوندی

مدیر مالی

محمود نجفعلی بیگی

مدیر توسعه بازار

حسین صیدی طهرانی

مدیر منابع انسانی

محمد گودرزی

مدیر انفورماتیک

مینو صالحی

مدیر سیستمها و روشها