فاز اول

 عملیات طراحی ، ساخت و راه اندازی 6 مخزن ذخیره سازی هر یک به ظرفیت 540 هزار بشکه که باعث افزایش ظرفیت نگهداری نفت خام و میعانات گازی به میزان 3240000 بشکه می گردد .

فاز دوم

مربوط عملیات طراحی و مهندسی ، ساخت و راه اندازی 7 مخزن ذخیره سازی دیگر شامل 5 مخزن به ظرفیت 540 هزار بشکه و 2 مخزن افزایش ظرفیت بارگیری به میزان 6/5 میلیون بشکه و همچنین اجرای SPM، PLEM ، خط لوله خشکی و خط لوله دریا و سایر عملیات اجرایی مرتبط با تکمیل پروژه بوده که مخارج سرمایه ای تکمیل آن ، بالغ بر110 میلیون یورو برآورد شده است .

خطوط لوله و SPM

ساخت و نصب گوی شناور ( SPM ) و تاسیسات جنبی آن در دریا ، در فاصله 4 کیلومتری از ساحل جنوبی جزیره قشم به منظور بارگیری و تخلیه سیال از کشتی های بزرگ و انجام فرایند بانکرینگ

اجرای 4 کیلومتر خطوط لوله 36 اینچ رفت و برگشت ( زیر دریا ) نفت خام از ساحل جنوبی جزیره قشم تا محل نصب گوی شناور ( SPM ) و اتصال به دو خط لوله 36 اینچ خشکی

اجرای سیستم PLEM در کف دریا به منظور اتصال خطوط لوله زیر دریا به SPM