بیانیه خط مشی کیفیت شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

ما در شرکت سرمایه‌گذاری نفت قشم با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، مدیریت دقیق و دانش فنی روز، با ماموریت ” ارائه خدماتی ایمن و با کیفیت پایدار در حوزه ذخیره سازی و انتقال نفت و فرآورده های نفتی ” فعالیت می‌نماییم. ما در راستای توسعه کیفی و کمی خدمات شرکت، حفظ محیط زیست، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی محیط کار منطبق بر استانداردهای ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO 45001:2018 خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه خود را بر اساس مبانی ذیل اعلام نموده و عمل به آن را مهمترین وظیفه خود می‌دانیم:

  • تلاش در جهت ارتقاء رضایتمندی ذینفعان از طریق شناسایی و تامین نیازها و انتظارات ایشان و همچنین ارتقاء تصویر سازمان نزد ذینفعان در چارچوب تعهدات قانونی
  • قرارگیری در مسیر تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده و چابک در جهت توسعه دانش فنی و ارتقاء کیفیت خدمات با استفاده از نیروی متخصص و شایسته و بهره‌گیری از دانش و علوم نوین
  • تلاش در جهت ایجاد محیط کار سالم و ایمن در راستای توسعه پایدار ایمنی و بهداشت شغلی
  • حضور موثر در زنجیره دریافت، نگهداشت و انتقال نفت و فراورده‌های نفتی از طریق حفظ استمرار خدمات شرکت
  • توسعه منابع انسانی توانمند و وفادار به ارزش‌ها و اهداف شرکت و ارتقاء مشارکت کارکنان و همچنین ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت کارکنان
  • حفظ و اعتلای محیط زیست از طریق تمرکز بر پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی، استفاده بهینه از منابع و انرژی و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی
  • حرکت در مسیر ارتقاء بهره‌وری با تمرکز بر مدیریت یکپارچگی سرمایه‌ها و مدیریت هزینه‌های سازمان

ما با اعتقاد کامل به مفاد این خط مشی و پایبندی به اجرای اصول، تعهد خود را نسبت به رعایت قوانین، مقررات و الزامات حاکم بر فعالیت‌های شرکت و بهبود مستمر سیستم های فوق اعلام می نماییم.