تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری نفت قشم در سال 1383 به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 1377 در واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده است.

در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری نفت قشم ( سهامی خاص ) جزء واحدهاى تجارى فرعى شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( سهامی عام ) است و واحد تجارى نهایى گروه صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت

الف موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه ، طراحی ، ساخت ، نصب و نظارت عالیه و کارگاهی بر ساخت و نصب  انواع سازه ها ناظر به ذخیره سازی و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی و بهره برداری از آنها  و واگذاری و فروش آنها و استفاده از خدمات پشتیبانی در این ارتباط و انجام کلیه عملیات مرتبط می‌باشد.

ب – فعالیت شرکت در حال حاضر انجام عملیات احداث مخازن و تاسیسات ذخیره سازی نفت خام در جزیره قشم می‌باشد . لازم به توضیح است با توجه به انعقاد قرارداد جدید در آذرماه 1397 با شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجاره مخازن ذخیره سازی نفت خام و میعانات گازی به مدت 15 سال ، اقدامات اجرایی تکمیل و ساخت پایانه نفتی قشم در حال انجام می باشد . همچنین با عنایت به شرایط فعلی حاکم بر عملیات فروش نفت کشور ،  تکمیل و بهره برداری فاز اول پروژه در نیمه اول سال 1398 و فاز دوم پروژه در نیمه دوم سال 1399 برنامه ریزی و در حال انجام می باشد.

تاریخچه ای از عملیات و فرآیندهای شرکت از ابتدا تاکنون

 1393 – 1384

در سال 1384 قراردادی فی مابین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با موضوع دریافت ، تخلیه ، انتقال و تحویل حداقل 300 هزار بشکه نفت خام در روز مربوط به خوراک پالایشگاه بندر عباس  به مدت 24 ماه ( تا پایان شهریور1386 ) منعقد شد . طبق موافقت شرکت ملی پالایش و پخش قرارداد مزبور به مدت 18 ماه دیگر ( تا پایان اسفند ماه 1387 ) تمدید گردید . با توجه به اینکه بیش از 99 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری نفت قشم در آن مقطع متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت بود لذا کلیه عملیات مزبور به شرکت سرمایه گذاری نفت قشم محول گردید . ضمن اینکه با به تعویق افتادن طرح توسعه پالایشگاه بندر عباس قرارداد انتقال نفت خام به آن پالایشگاه فسخ گردید . لیکن با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری نفت قشم ظرفیت و شرایط مناسب جهت اجرا پروژه های نفتی در جزیره قشم را دارا می باشد لذا در سال 1389 قراردادی فی مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سرمایه گذاری نفت قشم با موضوع اجاره مخازن ذخیره سازی نفت خام و میعانات گازی با ظرفیت 6.4 میلیون بشکه و براساس الحاقیه‌های قرارداد منعقد و تا پایان سال 1393 تمدید گردید .

1397

قرارداد جدید در آذرماه 1397 فی مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سرمایه گذاری نفت قشم با موضوع اجاره مخازن ذخیره سازی نفت خام و میعانات گازی به مدت 15 سال منعقد شده است .

 1398

فاز اول پروژه

مربوط به عملیات تکمیل ، ساخت و راه اندازی 6 مخزن ذخیره سازی هر یک به ظرفیت 540 هزار بشکه و افزایش ظرفیت نگهداری نفت خام و میعانات گازی به میزان 3.2 میلیون بشکه می‌باشد.

 ساخت این مخازن و سایر عملیات اجرایی مرتبط با طرح که برنامه زمانی بهره برداری آن تا نیمه اول سال 1398 برآورد شده است تا خرداد ماه به میزان 83.95 درصد پیشرفت داشته است.

 1399 – 1398

فاز دوم پروژه

مربوط عملیات تکمیل، ساخت و راه اندازی 7 مخزن ذخیره سازی دیگر شامل 5 مخزن به ظرفیت 540 هزار بشکه و 2 مخزن افزایش ظرفیت بارگیری به میزان 6.5 میلیون بشکه و همچنین اجرای SPM، PLEM ، خط لوله خشکی و خط لوله دریا و سایر عملیات اجرایی مرتبط با تکمیل پروژه بوده که برنامه زمانی بهره برداری آن تا نیمه دوم سال 1399 و همچنین مخارج سرمایه ای تکمیل آن، بالغ بر110 میلیون یورو برآورد شده است.

در پایان اسفندماه ماه 1397 متوسط پیشرفت کل عملیات طرح معادل 37.04 درصد در مقابل 100 درصد پیشرفت برنامه ریزی شده اولیه می باشد. لازم به ذکر است تاریخ برآورد خاتمه عملیات اجرایی پروژه و بهره برداری از آن پایان سال 1393 بوده است. لیکن بر اساس قرارداد با شرکت ملی نفت ایران تاریخ تکمیل نهایی طرح تا پایان دی ماه 1399 برآورد و تعهد شده است.