دعوت به مناقصه

متقاضیان محترم شرکت در مناقصه: بدینوسیله از شما دعوت می‌گردد؛ در مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی از کلیه اماکن و تأسیسات در حال ساخت و یا بهره برداری پایانه نفتی شرکت سرمایه گذاری نفت قشم (مناقصه شماره T-QOIC-37) به شرح ذیل شرکت نمایید. 

موضوع مناقصه

تأمین نیروی انسانی جهت حفاظت فیزیکی از کلیه اماکن و تأسیسات درحال ساخت و یا بهره برداری پایانه نفتی شرکت سرمایه گذاری نفت قشم واقع در جزیره قشم به آدرس؛ قشم، بعد از سه راهی دیرستان، پایانه نفتی قشم.

تاریخ توزیع اسناد

از روز سه شنبه مورخ 1403/3/22 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1403/3/29.
نشانی محل دریافت اسناد مناقصه 

جهت دریافت حضوری اسناد به آدرس؛ تهران، خ شیخ بهایی شمالی، میدان پرسپولیس (پیروزان)، خ پرسپولیس (پیروزان)، پلاک 1، واحد قراردادها مراجعه نمایند.

ضمناً مناقصه­ گران می­توانند اسناد مناقصه را با مراجعه به بخش مناقصه سایت اینترنتی شرکت سرمایه گذاری نفت قشم به آدرس  WWW.QOIC.IR دریافت نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانكي معتبر معادل 16.000.000.000 ریال (شانزده میلیارد ریال) مطابق با نمونه مندرج در اسناد مناقصه، بابت ضمانت شركت در مناقصه، یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب: 341318092 و یا شماره شبا: IR4701-8000-0000-0003-4131-8092   نزد بانک تجارت به نام شرکت سرمایه گذاری نفت قشم.

نکته 1: موسسات و شرکت های حفاظتی جهت حضور در مناقصه، رتبه 1 و یا حداقل 2 حفاظتی و حراستی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را می‌بایست دارا باشند.

نکته 2: دارا بودن مجوزهای نیروی انتظامی و وزارت کشور و همچنین اداره ثبت شرکت­ها برای ورود در مناقصه الزامی است.

نکته 3: در زمان ارائه پیشنهادات از جانب مناقصه گران، ارائه اسناد مالی شامل صورت­های مالی حسابرسی شده سال­های مالی 1401 و 1402، حد اعتباری مجاز بانک­ها و موسسات، گواهی ثبت­ نام ارزش افزوده، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای 4 دوره سال 1402، الزامی خواهد بود.

نکته 4: داشتن حداقل 5 سال سابقه اجرایی مرتبط در پروژه­ های نفت و گاز، الزامی می‌باشد.

نکته 5: به پیشنهاداتی که حاوی چک معمولی (شخصی)، سفته و غیره باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکته 6: هرگاه اطلاع حاصل گردد که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده ­اند، طبق مقررات و آیین نامه­ های مربوطه اقدام خواهد شد.

نکته 7: الزامیست کلیه اسناد مناقصه در تطابق با مفاد مندرج در سند دستورالعمل مناقصه تهیه و ارائه گردد.