شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( سهامی عام )

گروه شرکت­های مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) در سال 1366 و با مأموریت نوسازی و بازسازی پالایشگاه ­های کشور تأسیس شد و با توسعه فعالیت­های خود در سال 1375 بخش مهندسی خود را به صورت مستقل ایجاد نموده و سپس مبادرت به فعالیت پیمانکاری در بخش طراحی و مهندسی پروژه ­های کلیدی حوزه نفت و گاز کشور گردید. این شرکت با تأسیس شرکت­های فرعی دیگری در دبی ، لندن و سنگاپور توسعه بیشتری پیدا کرد و توانست اجرای پروژه های نفت و گاز را در سطح بین المللی عهده دار شود.

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ( سهامی عام )

شرکت سرمایه­ گذاری صنعت نفت در سال 1375 بعنوان یک هلدینگ نفتی تاسیس  گردید. این شرکت در زمینه سرمایه­ گذاری در شرکت­ها ، مجتمع‌ ها و طرح­های تولیدی ، صنعتی و‌ تجاری و در جهت مشارکت در توسعه صنعت نفت کشور فعالیت می نماید. سهام­دار عمده آن شرکت سرمایه­ گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بوده و لذا کارکنان این بخش زیربنائی از صنعت و اقتصاد کشور بطور مستقیم در منافع حاصله سهیم و شریک می باشند .